Ciberfaladoiro: Renda Básica Universal nun mundo automatizado en cuarentena

Onte no ciberfaladoiro estivemos falando sobre Renda Básica Universal. Aquí un breve vídeo para enterarnos de que vai isto.

Xurdiu a cuestión de que o debate da Renda Básica Universal xa case non é de si debe implementarse ou non, xa que co tempo tarde ou temprano vai facer falta algo semellante. Tanto a esquerda coma a dereita económica van coincidindo nisto, xa que cada vez somos máis eficientes economicamente como especie (e a automatización ten e aínda terá máis moita culpa disto) e a este ritmo moita xente (individuos) queda sen traballo asalariado, fora do sistema e finalmente na pobreza. Ao mellor hoxe en día, no noso entorno, isto non era todavía o máis común, pero eventualmente si o será e de feito coa crise da COVID19 estase vendo a cousa complicada (de feito se visibilizou máis que nunca a RBU e se chegou a falar de Renda Básica de Cuarentena como preludio dunha RBU). E claro, moralmente se temos producción de sobra e non todo o mundo pode traballar de xeito asalariado, non podemos deixar simplemente que haxa persoas que o pasen mal sen que teñan outra opción. Por outra banda, as persoas teñen a manía de seguir nacendo, e parece que a defensa do “traballo universal asalariado” cada vez ten menos sustento, porque mesmo traballando con salario hai persoas pobres.

Faláronse dalgunhas vantaxes claras da RBU:

 • Tranquilidade mental que da un colchón de liquidez, aínda que sexa mínima, para afrontar problemas, plantexarse proxectos persoais ou simplemente poder rexeitar traballos indignos.
 • Valorización de traballos non retribuidos (empezando polos coidados).
 • Simplificación brutal da “burocracia da pobreza”, xa que se eliminarían todas as axudas a persoas en situación de vulnerabilidade (e os trámites engorrosos e violentos para “demostrar a pobreza”), pensións non contributivas, etc.

Tamén se comentaron elementos que soen ser criticados nos debates sobre RBU, sobre todo tres:

 • Como se pagaría? Aquí referímonos aos estudos ben sistemáticos xa feitos, que implica non demasiado a nivel reforma fiscal.
 • Que pasaría con quen non quixera facer absolutamente nada e vivir cos 500-700 euros que podería ter ao mes para toda a súa vida? Chegamos a estar dacordo en que as persoas queren facer cousas, transformar e crear, é algo intrínseco ao ser humano. E se alguén se conforma con vivir coa RBU sen facer absolutamente nada, renunciando a moitas cousas porque tampouco é que sexa un pastizal, pois ok!
 • O feito de implementar a RBU vai provocar inflación porque subirán os prezos artificialmente. Trátase dunha crítica falaz porque non é que se fabriquen novos cartos. A renda basica sería redistribuir, non darlle a maquiniña de facer cartos, o do aumento da inflación non se sostén. Por outra banda, parece inasumible moralmente que para que os prezos sigan baixos haxa que permitir a pobreza de moitas persoas habendo outras extremadamente ricas.

Tamén hai outros cuestionamentos como que non sería “a ferramenta definitiva” contra a desigualdade e na busca dunha sociedade máis xusta, como cuestiona algunha xente.

Tocouse ademais algunha cuestión en discusión entre quen defende a RBU:

 • Unha clave. A RBU, dende unha perspectiva máis de ben común, non é nin máis nin menos que un dereito máis, que debe ser cuberto polo estado a través do sistema de impostos, o mesmo que sanidade e educación. Non é que a RBU veña a substituir estes outros servizos básicos, como defende quen, dende o liberalismo, apoia á RBU (moita xente das empresas de Silicon Valley, por exemplo; por iso fixemos referencia ao principio a que tamén hai na dereita quen defende a RBU como “mal menor”).
 • Como se calcula a RBU nun país ou zona? Hai quen defende que ten que ser máis exigua, sobre 50-60% do salario mínimo, ou facer un cálculo segundo a canasta básica de servizos e bens mínimos para unha vida digna, ou irse directamente a valores máis cercanos ao salario mínimo. Nese cálculo, as persoas menores de edade deberían cobrar o mesmo que as maiores de idade ou, como propoñen moitos modelos de RBU, unha % (moitas veces se fala do 50%)? Tamén hai quen fala de Renda Básica das Iguais, que inclúe unha parte do ingreso non individual, senón incorporado a accións colectivas.
 • A renda básica universal, como pode chamarse universal se non é para as persoas de todo o mundo? E aquí enlazamos xa con modelos de axuda entre países, o sistema de cooperación internacional e como se está a repensar (cousa que en ESF xa sabedes que nos interesa moito), se é mellor plantexar grandes programas moi centrados en resultados concretos ou é mellor “darlles os fondos ás persoas que elas xa verán como gastalos” (hai algúns programas que fan iso, a fondo perdido, e outros moitos con microcréditos, que son reembolsables).

Este foi un primeiro encontro en Enxeñería Sen Fronteiras sobre esta temática. Esperamos ir tendo algo máis para poder ter elementos de discusión nun tema que pensamos que vai ter moito recorrido, e vai estar moi vinculado aos efectos da tecnoloxización e automatización da sociedade para poder poñer a tecnoloxía ao servizo do ben común.

Recomendamos as películas “Yo, Joe Black” e “Los lunes al sol”, para entender un pouco o pozo e o laberinto de violencia administrativa que representan as axudas actuais (incluido o Ingreso Mínimo Vital).

Máis info:

 • Red Renta Básica: http://www.redrentabasica.org/rb/
 • Baladre, Renta Básica de las Iguales: https://rentabasicadelasiguales.coordinacionbaladre.org/

Para actuar en Galicia:

 • Colectivos Cidadás pola Renda Básica Universal: https://colectivoscidadansrbu.wordpress.com/blog-2/ (en facebook e instagram)
 • Oficina de Dereitos Sociais Coia: http://odscoia.arkipelagos.net/aggregator/sources/7 (en twitter)

Análises dos programas políticos para as eleccións galegas do 12 de xullo

Dende Enxeñería Sen Fronteiras defendemos que a tecnoloxía e ciencia pódense poñer ao servizo do ben común para acadar un mundo xusto e solidario. Tamén actuando localmente, neste caso dende Galicia, pódese contribuir a esa sociedade mellor. Por iso no seu día fixemos chegar as nosas propostas aos distintos partidos políticos que concurren nas eleccións ao Parlamento de Galicia do vindeiro domingo 12 de xullo.

Agora deixamos as análises que fixemos dos programas de 10 partidos dos que concorren a estas eleccións, e un cadro resumo comparativo. Esperemos sexa útil tanto ás persoas electoras como aos propios partidos políticos.

————————————————————————————————————————————————

Partido Socialista de Galicia-PSOE

Programa:

https://issuu.com/psdeg/docs/bases_programticas._marzo_2020

Análise

 • DEREITO Á AUGA. Non fala de Dereito á Auga. Si de negociación con empresas para non cortes (aínda que non propón cotas de acceso mínimo gratuíto).
 • SOBERANÍA ENERXÉTICA. Menciona o tema de renovables. Tamén descentralización da produción, pero pouco concreto, e de control das empresas e negociación coas mesmas para non cortes de subministro.
 • SOBERANÍA ALIMENTARIA. Referencia a pesca artesanal. Pouco a labregos e labregas. Si liñas de axuda a mulleres rurais. Non menciona cooperativismo nin economía social, nin soberanía alimentaria. Si incide na diversidade no monte e boas palabras para servizos básicos no rural (sen concretar). Si pequenos comercios e prazas de abastos. Non menciona tema minaría no eido da protección do territorio. Pouco desenvolvemento endóxeno.
 • SOBERANÍA DIXITAL. Nin mención ao software libre, nin a internet como servizo básico, nin fenda dixital nin electrónica ética. Si falan de dixitalización na administración pública, pero non de datos abertos na administración.
 • RESIDUO CERO. SOGAMA rexeitado, pero non propón apenas alternativas, nin porta a porta nin compostaxe.
 • EDUCACIÓN EN TECNOCIENCIA PARA O BEN COMÚN. Un pouco de tecno-optimismo, matizada no apartado ambiental. Nada sobre educación tecnolóxica crítica.
 • COOPERACIÓN INTERNACIONAL E PAZ. Orzamento axeitado, pero pouco desenvoltas as propostas. Nada sobre o Sahara, nin Palestina, nin control de armas.
 • TECNOLOXÍA PARA A INCLUSIÓN. Esténdese en tema de xénero, pero non de xénero e tecnoloxía, nin ciber-acoso. Tampouco fala do papel da tecnoloxía para a inclusión, aínda que si sobre accesibilidade e autonomía

Partido Popular de Galicia

Programa:

https://feijoo.gal/wp-content/uploads/2020/06/PROGRAMA_ELECTORAL-ELECCIO%CC%81NS-AUTONO%CC%81MICAS_2020.pdf

Análise

 • DEREITO Á AUGA. Non fala de Dereito á Auga. Nada sobre pobreza hídrica ou curtes de subministro. Si sobre xestión integral, modernización da xestión, máis depuración e ordenación territorial. Pouco en participación, un pouco de mención da mesma con comunidades de usuarios.
 • SOBERANÍA ENERXÉTICA. Fala de I+D+I pública e privada no eido enerxético, así como de transición enerxética “xusta de verdade”, cunha Axenda Galega de Transición Xusta promovendo enerxía renovable para chegar ao 100% (mantendo ciclo combinado de respaldo). Incide no hidróxeno verde. Tamén menciona a miúdo medidas de eficiencia enerxética. Continua o Bono Social, pero non apostan pola cota mínima gratuíta, nin facer o estudo para coñecer cal podería ser esa cota mínima nas distintas zonas de Galicia. Promoción do autoconsumo (pouco concreto).
 • SOBERANÍA ALIMENTARIA. Si promove o consumo de proximidade en criterios de compra pública. Mercaproximidade. Mención ás cooperativas. Non menciona soberanía alimentaria nin agricultura labrega (si que a PAC se oriente a sustentabilidade e apoie á agricultura de montaña de pequeño tamaño e igualdade de xénero). Apóstase por fusións e maior tamaño das explotacións e moita tecnoloxización (para nós, o pequeno é grande). Fala de apoio á modernización da pesca artesanal e artes menores. Propóñense melloras de calidade de vida no rural en distintos eidos e poder promover explotacións xestionadas por xente nova. Moito máis espazo adicado a incendios que a xestión forestal integral e de múltiple uso.
 • SOBERANÍA DIXITAL. Aposta pola reutilización do software e o uso de software e estándares abertos. Fala moito de dixitalización a todos os niveis (tamén na administración), pero non de fenda dixital. Transparencia no seu portal, e máis dixitalización, pero sen mencionar datos públicos abertos xeneralizados. Non fala de Internet como servizo básico, nin de obsolescencia programada ou electrónica ética, pero si varias veces doutras como blockchain, con menos uso social.
 • RESIDUO CERO. Moita mención á economía circular, aproveitamento de residuos agrogandeiros. Propoñen tres novas plantas públicas de compostaxe de biorresiduos domésticos nas provincias de Lugo, Ourense e Pontevedra, que complementen á de Sogama en Cerceda, e avanzar en sistemas pequenos de depuración de xestión natural e por sistemas de filtros verdes para a autodepuración. Non promoción de sistemas de control ou porta a porta. En ningún momento cuestiona a idoneidade de SOGAMA nin a súa insuficiencia, ou aposta pola descentralización da xestión.
 • EDUCACIÓN EN TECNOCIENCIA PARA O BEN COMÚN. Fala de promover a ciencia cidadá. En investigación, fala de apoiar a conexión co mercado, nada de acceso aberto. Fala de dixitalización da educación, pero non de introducir o pensamento crítico na educación tecnolóxica. Si propón promover espazos maker na educación. Menciona Educación para a Cidadanía Global.
 • COOPERACIÓN INTERNACIONAL E PAZ. Non menciona o tema orzamentario. Si contempla propostas, pero pouco concretas, insuficientes con respecto ao solicitado dende a CGONGD. Non mención a Sahara nin Palestina, nin o tema armamentístico.
 • TECNOLOXÍA PARA A INCLUSIÓN. Fala de fenda de xénero na tecnociencia para paliala (tamén na carreira investigadora). Menciona algunhas tecnoloxías sanitarias para renovalas. Tamén menciona medidas en diversos eidos para evitar a discriminación por xénero ou orientación sexual. Ademais, propón a potenciación da teleasistencia e telemonitorización no ámbito domiciliario, nas residencias de maiores e de discapacidade ou no centro de saúde (para reducir desprazamentos, aínda que pode ter efectos adversos que habería que estudar). Non menciona a potenciación de acceso a tecnoloxías de axuda a autonomía das persoas con problemas de mobilidade e outros tipos. Tamén fala de esforzo en mellorar a accesibilidade do portal de transparencia para persoas con problemas auditivos e de visión

Partido Animalista PACMA

Programa:

https://pacma.es/wp-content/uploads/2020/07/Compromiso-electoral-Galicia-galego.pdf

Análise

 • DEREITO Á AUGA. Xestión integral. Fala de potenciar a xestión pública da auga. Defende o Dereito á Auga e unha cota mínima gratuíta asegurada.
 • SOBERANÍA ENERXÉTICA. Aposta polas renovables e redución de consumo. Tamén da xeración distribuída e autoconsumo. Eficiencia enerxética. Priorizar en compra pública enerxías renovables. Menciona bono social de servizos básicos, pero non cota mínima gratuita nin un estudo para incluila.
 • SOBERANÍA ALIMENTARIA. Consumo responsable de carne. Di non ás macrogranxas. Promoción da agricultura ecolóxica. Defensa da agricultura local e a soberanía alimentaria. Produtos locais e de proximidade. Non ao fracking, pero non mencionan tema minaría e outras ameazas ao territorio. Redución do consumo en xeral. Promoción do non consumo de produtos animais. Non ten en conta a pesca nin outros produtos do mar como parte da soberanía alimentaria. Falan de sistemas industriais máis vencellados á sustentabilidade, sen concretar moito. Non mencionan economía social nin cooperativas.
 • SOBERANÍA DIXITAL. Fala de transparencia no acceso a información pública e participación pública. Menciona licenzas libres nos materiais e ferramentas xerados pola Administración Pública, e uso de estándares abertos, pero non a promoción do Software Libre. Tamén fai referencia ao problema de fenda dixital. Non fala de movementos maker.
 • RESIDUO CERO. Redución de embalaxes. Sen mención a SOGAMA nin ao compostaxe. Moi xenérico.
 • EDUCACIÓN EN TECNOCIENCIA PARA O BEN COMÚN. Fala de educación ambiental e a súa potenciación. Tamén da educación en valores. Non educación para a paz nin para o desenvolvemento. Tampouco en pensamento crítico. Si fai referencias a coñecemento aberto e libre acceso na investigación, así como I+D+I para o beneficio común
 • COOPERACIÓN INTERNACIONAL E PAZ. Opóñense aos tratados de libre comercio. Recoñecemento e protección de persoas refuxiadas. Pero non hai ningunha mención á cooperación ao desenvolvemento, nin a tema Sahara ou Palestina
 • TECNOLOXÍA PARA A INCLUSIÓN. Mención ao ciberbullying. Tamén accesibilidade na cultura e mobilidade. Bastante mención á igualdade a todos os niveis, e protección do colectivo LGTBI. Non referencia a nivel tecnocientífico. Si mencionan campañas contra discursos de odio a persoas inmigrantes, LGTBI e outros colectivos. Non menciona a potenciación de acceso a tecnoloxías de axuda a autonomía das persoas con problemas de mobilidade e outros tipos, excepto substitución de animais por voluntariado ou sistemas GPS. Afirman que a tecnoloxía debe usarse para xerar emprego e con criterios éticos

Ciudadanos Galicia

Programa:

https://www.ciudadanos-cs.org/var/public/documentos/2020-07/programa-cs-elecciones-gallegas.pdf

Análise

 • DEREITO Á AUGA. Non menciona o Dereito á Auga. Propostas para depuracións, sen descentralizar nin innovacións. Nada sobre pobreza hídrica ou curtes de subministro. Quen contamina, paga, en vez de “non contaminar”
 • SOBERANÍA ENERXÉTICA. Medidas para promover a eficiencia enerxética en edificios. Incentivos para autoconsumo e xeración distribuída. Aposta por neutralidade de carbono. Sen mención a bonos sociais para evitar cortes, nin a estudo sobre cotas mínimas gratuítas de electricidade/luz/gas.
 • SOBERANÍA ALIMENTARIA. Fala de promover o non despilfarro e colaborar cos bancos de alimentos. Non menciona a soberanía alimentaria. Si a pequena e mediana explotación, para fortalecer o programa “da granxa á mesa” e consumo de proximidade. Fala de política forestal sustentable, sen concretar. Apoio a negocios no rural e propostas xenéricas sobre mellora da calidade de servizos no rural. Axudas a mulleres rurais e á incorporación de mulleres á pesca. I+D+I agraria, de xeito moi xenérico. Potenciar agricultura ecolóxica. Non fala de pesca artesanal. Non mencionan ás cooperativas como referencia, pero si as ten en conta.
 • SOBERANÍA DIXITAL. Banda ancha a todos os fogares antes de fin da lexislatura. Si menciona a fenda dixital. Non acceso mínimo de balde a Internet. Non fala de software libre, nin estándares libres, nin movementos maker ou faino tí mesma. Si fai fincapé nalgunhas medidas de transparencia no goberno, pero sen referirse a datos abertos. Si a dixitalización da administración.
 • RESIDUO CERO. Promoción das 3R. Redución de embalaxes e recollida de orgánico a partir de 2023. Non cuestiona modelo SOGAMA nin fai propostas concretas de como implementar. Fala de recollida selectiva e de “valorización enerxética” de restos agrogandeiros.
 • EDUCACIÓN EN TECNOCIENCIA PARA O BEN COMÚN. Non menciona I+D+I para o ben común, nin acceso aberto, nin coñecemento aberto. Educación en liña. Non menciona Educación para a Paz nin para o Desenvolvemento, nin en tecnoloxía para o ben común.
 • COOPERACIÓN INTERNACIONAL E PAZ. Non hai mención á cooperación ao desenvolvemento, nin a tema Sahara ou Palestina.
 • TECNOLOXÍA PARA A INCLUSIÓN. Fala bastante da tecnoloxía para modernizar o rural. Tamén do control da adicción ás tecnoloxías. Fai referencia ás novas tecnoloxías para o turismo inclusivo. Menciona a alfabetización dixital especificamente para persoas con discapacidade .Tamén da loita contra a fenda de xénero (especificamente no rural), e da non discriminación da comunidade LGTBI (tamén con referencia específica ao rural), pero non no que ten que ver coa fenda tecnolóxica de xénero, ou prevención de ciberacoso. Tampouco propón acceso a tecnoloxías de mellora da autonomía do día a día a baixo custo a persoas con problemas de mobilidade

Marea Galeguista

Programa:

https://enmarea.gal/mareagaleguista/wp-content/uploads/2020/06/Programa-MG.pdf

Análise

 • DEREITO Á AUGA. Fala de Dereito á Auga e dun acceso mínimo de 60 l/persoa e día gratuíto. Desmercantilización de servizos públicos. Protección das augas da contaminación
 • SOBERANÍA ENERXÉTICA. 80% renovables para 2030. Eficiencia enerxética e redución de consumo enerxético. Tramos de consumo, cun primeiro gratuíto, para evitar pobreza enerxética. 1. Promoción das enerxías renovables sustentables e distribuídas a través do autoconsumo
 • SOBERANÍA ALIMENTARIA. Promoción da soberanía alimentaria, con propostas concretas nesa liña. Promoción da agricultura ecolóxica. Renda Básica Agraria e do Mar. Promoción da gandería extensiva en ecolóxico. Pequenas industrias artesanais de transformación, adaptando normativa. Diversidade de usos do monte e apegado ás comunidades e ás plantacións de frondosas autóctonas. Protección de artes menores e pesca artesanal. Produción e comercio de proximidade. Economía social e colaborativa. Escolas de coñecemento labrego baixo a filosofía de compartir saberes («campesiño a campesiño»). Freo ao monocultivo e megaminaría
 • SOBERANÍA DIXITAL. Loita contra a fenda dixital. Impulsará principios de accesibilidade universal na administración e servizos públicos, tanto na arquitectura e deseño dos espazos físicos como no entorno viual da rede de internet. Acceso a Internet para toda a cidadanía: un dereito universal e gratuíto. Plan de Banda Ancha de cando menos 30 megabits por segundo para toda a poboación. con gratuidade do servizo até os 10 megabits/segundo. Promoción da «alfabetización tecnolóxica e aposta polo software libre na administración. Tamén medidas pola transparencia e mellorar a participación cidadá
 • RESIDUO CERO. Non se formula alternativas á xestión de residuos. So breve referencia a SOGAMA para abaratar o canon que pagan os concellos e poñelo máis ao servizo do interese público e non da empresa que o xestiona. Fala de promover produtos máis duradeiros no tempo
 • EDUCACIÓN EN TECNOCIENCIA PARA O BEN COMÚN. Na universidade, contidos e valores pola sustentabilidade, fronte ó modelo patriarcal, que permitan agromar unha nova cidadanía responsable e esixente coa implicación de toda a sociedade, e cunha perspectiva humanista. Materia de Educación para a cidadanía e os Dereitos Humanos e enfoque de cidadanía global mencionado. Revisión da materia de tecnoloxía, incorporando elementos de reflexión crítica sobre a tecnoloxía para o ben común, así como na materia de filosofía. Non mención da participación de organizacións da sociedade civil nos consellos sociais das universidades
 • COOPERACIÓN INTERNACIONAL E PAZ. Comercio Xusto en entidades públicas. Menciona aliñamento cos principios da Coordinadora Galega de ONGD sen concretar medidas. Non mención a Sahara nin Palestina. Sen referencia a control de armas. Control de paraísos fiscais, pero sen referencias ao control do desempeño das empresas galegas no exterior
 • TECNOLOXÍA PARA A INCLUSIÓN. Inclusividade con Renda Básica Universal, dada a tecnoloxización da sociedade. Tamén defende a accesibilidade universal e “deseño para todos”, con fondos para promover infraestruturas inclusivas. Trata fondamente a equidade de xénero. Reactivación da Unidade de Muller e Ciencia como instrumento de visibilización, e valorización da actividade investigadora e innovadora realizada polas mulleres. Sen referencias a tecnoloxía accesible e barata adaptada ás persoas con mobilidade reducida nin movementos makers e reapropiación da tecnoloxía

Bloque Nacionalista Galego

Programa:

https://www.bng.gal/media/bnggaliza/files/2020/06/15/programa_galegas_2020.pdf

Análise

 • DEREITO Á AUGA. Preservación do recurso, redución do consumo, eficiencia nas redes de distribución, mellora da redes de saneamento, ampliación e mellora das infraestruturas de depuración. Descentralización de saneamento e saneamento descentralizado. Propón restrición das contratacións da Xunta con empresas que acometan cortes nas subministracións básicas. Non menciona Dereito Humano á Auga, nin cota mínima de balde. Propón unha mellor integración da Directiva Marco
 • SOBERANÍA ENERXÉTICA. Impulsarase a redución do consumo, eficiencia enerxética, abastecemento con enerxías renovábeis, autoabastecemento con enerxías de km 0 en edificios e equipamentos públicos. Aposta pola soberanía enerxética. Lei de garantía de acceso á enerxía e contra a pobreza enerxética. Promover a existencia de unidades produtoras de electricidade que contribúan a diluír o actual oligopolio eléctrico. Horizonte enerxía fósil cero, pero sen concretar cando. Nova normativa que obrigue ás operadoras a estabelecer canles de comunicación directa coa administración galega e local
 • SOBERANÍA ALIMENTARIA. Menciona a importancia de manter a produción de alimentos e asegurar o maior grao posíbel de soberanía alimentar e avanzar na garantía dunha alimentación saudábel para a sociedade. Diversificación da produción agrogandeira e apostando polos produtos de calidade e con prácticas respectuosas co medio. Promoción da economía social e cooperativismo. Impulso ao comercio e consumo de proximidade. Protección da pesca artesanal. Contratación pública galega responsábel para acadar obxectivos sociais (cláusula social), éticos (comercio xusto e responsábel) e ambientais (cláusula verde). Control da minaría e non metálicas a ceo aberto. Aposta polas compras e subministracións de produtos que existan en galego (programas, equipos informáticos e electrónicos, produtos alimentarios, medios de comunicación e subministracións de todo tipo) e que fosen elaborados en condicións óptimas de sustentabilidade e de comercio xusto, responsábel e ético. Valoración do domicilio social das empresas e a creación de emprego no ámbito local, comarcal e nacional galego.
 • SOBERANÍA DIXITAL. Nova normativa que obrigue ás operadoras de telefonía a estabelecer canles de comunicación directa coa administración galega e local. Fomento do software libre, datos abertos e transparencia. Banda ampla de internet e novas tecnoloxías en todo o territorio da Galicia. Non fala sobre acceso mínimo de balde á Internet.
 • RESIDUO CERO. Xestión e tratamento da materia orgánica con criterios de autosuficiencia, proximidade e circularidade: compostaxe domiciliaria, comunitaria e en miniplantas/plantas comarcais. Redución, recuperación e reciclaxe. Separación en orixe. Plan Galego de Compostaxe. sistema de Depósito, Devolución e Retorno para envases e embalaxes. Redución do plástico nas compras públicas. Medidas de redución de uso de plásticos (sen concretar). Promoción da economía circular co fomento da prevención, a reutilización e a reciclaxe dos materiais e a través do mercado de produtos reciclados e de segunda man.
 • EDUCACIÓN EN TECNOCIENCIA PARA O BEN COMÚN. Avanzar nunha sociedade máis culta, dinámica, participativa, equitativa e crítica. Sen referencias á educación para a paz ou a cidadanía global, nin a educación e investigación en tecnoloxía e ciencia posta ao servizo do ben común.
 • COOPERACIÓN INTERNACIONAL E PAZ. Compromiso de defender políticas internacionais comprometidas cos valores do respecto pola soberanía de todos os pobos, o anti-imperialismo, a paz e a solidariedade internacional, a solución pacífica dos conflitos e a solidariedade e o dereito de cada pobo a decidir sobre o seu futuro. Compromiso orzamentario coa cooperación internacional. Sen propostas desenvolvidas. Sen referencia a control de armas, nin Sahara, Palestina ou control de empresas galegas no exterior. Promoción de loita contra paraísos fiscais
 • TECNOLOXÍA PARA A INCLUSIÓN. Referencia á ciberseguridade. Sensores para a xestión municipal – auga, ruído, calidade do aire, outros datos medioambientais, transporte público, estacionamentos, mobilidade, e o aproveitamento da información que flúe do entorno rural. Participación e democracia participativa. Perspectiva de xénero nas TIC. Accesibilidade e gratuidade tanto a medicamentos, material ortopédico como aos tratamentos precisos. Sen referencia á soberanía tecnolóxica, makers ou faino-tí-mesma para recuperar autonomía tecnolóxica

Galicia en Común-ANOVA-MAREAS

Programa:

https://www.gecam.gal/wp-content/uploads/2020/06/Programa_def-1.pdf

Análise

 • DEREITO Á AUGA. Renda Básica da Cidadanía (non Universal), suficiente e proporcionada para garantir os pagamentos de alugueiro de vivenda, alimentación e subministracións básicas da unidade familiar (electricidade, auga, gas, compañías cuxos contratos conteñan cláusulas abusivas ou sexan opacas na súa xestión dos servizos esenciais como luz, auga ou gas serán sancionadas. Implementación de medidas contra a pobreza das persoas con diversidade funcional. Se a pobreza e a precariedade son problemas cada día máis graves na nosa sociedade, na poboación con diversidade ou dependencia o son aínda máis. Elaboraremos un plan integral de atención á saúde física e psicosocial das persoas sen fogar e transeúntes. Implantaremos medidas específicas para identificar e paliar no posible a pobreza das persoas discapacitadas ou dependentes mediante a aplicación da Renda Básica da Cidadanía.152. Garantir as subministracións básicas. Falan de impedir os cortes de subministracións básicas de auga, luz e gas cando a falta de pagamento se deba a motivos alleos á súa vontade das persoas, como a pobreza sobrevida, que haberá que acreditar. Non fala dunha cota mínima básica universal e gratuíta. Propón que a auga, elemento indispensable para a vida, sexa de xestión pública e protexela de contaminación. Inciden no Dereito Humano á auga. Fixan un mínimo vital de 100 litros por persoa e día. Fomento da auga da billa. Non fala de saneamento distribuído.
 • SOBERANÍA ENERXÉTICA. Renda Básica da Cidadanía (non Universal), suficiente e proporcionada para garantir os pagamentos de alugueiro de vivenda, alimentación e subministracións básicas da unidade familiar (electricidade, ga). Compañías cuxos contratos conteñan cláusulas abusivas ou sexan opacas na súa xestión dos servizos esenciais como luz, auga ou gas serán sancionadas. Non fala de estudar unha cuota mínima básica universal e de balde. Sí de eficiencia enerxética e de descentralización enerxética. creación de cooperativas de produción enerxética en base ás diferentes enerxías renovables ou recuperar paulatinamente as centrais hidroeléctricas galegas para que a súa xestión sexa pública. Transición enerxética xusta para o peche de centrais térmicas de carbón.
 • SOBERANÍA ALIMENTARIA. Promover o cooperativismo e a economía social desde a Administración. Soberanía produtiva ao substituír elementos importados por propios durante todo o ciclo de produción. Opoñeranse desde o Goberno galego á aprobación do TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Investimentos). . Apoio ás redes curtas de comercialización e á soberanía alimentaria. Promoverán escolas de coñecemento labrego baixo a filosofía de compartir saberes («campesiño a campesiño»). Apoio as iniciativas de transformación de materias primas agrarias en produtos con maior valor engadido, executados preferentemente polos propios produtores, incluíndo a produción artesanal. Defensa e posta en valor da pesca artesanal (sistemas de pesca tradicionais máis respectuosos co medio ambiente, xeran mais postos de traballo por tonelada descargada e consumen menos enerxía por unidades de pesca).
 • SOBERANÍA DIXITAL. Impulso do software libre,establecendo un uso preferente de programas de código aberto nas institucións públicas, impulsando a migración progresiva das administracións cara a este modelo e superando dese modo situacións monopolísticas e de dependencia tecnolóxica. Oposición á implantación das patentes de software. A «alfabetización tecnolóxica» convértese nun dereito social de nova xeración e nun deber dos poderes públicos. Garantirán a gratuidade do servizo até os 10 megabits/segundo. Eliminar a fenda dixital e formar nun uso intelixente das tecnoloxías. Non fala de datos abertos, si de medidas para a transparencia e bo goberno.
 • RESIDUO CERO. Fala do modelo obsoleto da Sociedade Galega do Medio Ambiente(SOGAMA) e dunha nova Lei de Residuos de Galicia. Avogan pola compostaxe e o control e tratamento axeitado de cada vertido segundo a súa natureza e tamén outro tipo de incentivos, como os fiscais ou a fin da obsolescencia programada. Principios de proximidade e de precaución.
 • EDUCACIÓN EN TECNOCIENCIA PARA O BEN COMÚN. Valores de sustentabilidade na educación. Construción dunha cidadanía comprometida e crítica para fomentar a participación real e efectiva da sociedade, promovendo campañas en colaboración coas consellerías competentes. Non fala de transversalización de Educación para a cidadanía global nos estudios nin educación en valores, nin na tecnociencia para o ben común. axudas a proxectos de investigación sobre asuntos de muller I+D+I. Tampouco sobre coñecemento aberto.
 • COOPERACIÓN INTERNACIONAL E PAZ. Compromiso orzamentario coa cooperación internacional. respectar o Pacto Galego contra a Pobreza. Sen referencias a Sahara e Palestina. Promoción de política de portas abertas para todas as persoas, con independencia da súa orixe,xa que entendemos o mundo desde unha perspectiva solidaria e de cidadanía global. Desenvoltas as propostas nesta liña coa CGONGD. Sen referencia a control de armas e produción de armas en Galicia, nin a control do cumprimento de dereitos humanos de empresas galegas no exterior.
 • TECNOLOXÍA PARA A INCLUSIÓN. Atención a adiccións ás novas tecnoloxías. Tecnoloxías no rural. Aumentar e axilizar as prestacións por material ortoprotésico. Sen referencia a promoción da tecnoloxía de baixo custo e maker neste eido e outros. Plan de Alfabetización Mediática Dixital en contornos comunicativos formais e informais. Non menciona medidas contra ciberacoso. Cumprimento da Lei de Accesibilidade Universal e a consecuente eliminación de barreiras arquitectónicas. Investimentos de obras públicas, infraestruturas, novas tecnoloxías e sociedade da información mediante o que se financiarán os programas e actuacións de accesibilidade universal.

VOX

Programa:

https://www.ondacero.es/noticias/elecciones-galicia/programa-electoral-completo-vox-elecciones-galicia_202006295efa16d23c943200016993a0.html

Análise

 • DEREITO Á AUGA. Sen referencia explícita.
 • SOBERANÍA ENERXÉTICA. Sen referencia explícita.
 • SOBERANÍA ALIMENTARIA. Tócase de xeito transversal o tema de reverter o despoboamento do rural. Prométese (pero sen medidas específicas) un emprego digno para as galegas, algo que se supón que é extensivo para as galegas do ámbito rural. Propóñense medidas para aumentar a natalidade (entendendo esto como posible estratexia para evitar o despoboamento) así como facilidades para que as persoas novas poidan acceder á súa primeira vivenda. Ademais, bonificacións fiscais para o rural e a pesca, sen concretar nin referirse ao tipo de modelo buscado (economía social, proximidade, promoción da soberanía alimentaria, agroecoloxía, pesca artesanal…)
 • SOBERANÍA DIXITAL. Sen referencia explícita. No punto 7 fálase de “Simplificación administrativa” e de “auditorías (…) de todos los entes públicos”.
 • RESIDUO CERO. Sen referencia explícita.
 • EDUCACIÓN EN TECNOCIENCIA PARA O BEN COMÚN. Sen referencia explícita. Cando falan de “lo común” refírense ao castelán unicamente. Referencia a maior control dos pais na educación dos fillos e o pin parental. Nin unha referencia á ciencia.
 • COOPERACIÓN INTERNACIONAL E PAZ. Sen referencia explícita.
 • TECNOLOXÍA PARA A INCLUSIÓN. No punto 3 “Plan de fomento de la natalidad” proponse eliminar “la brecha maternal” mais non se especifica como. Fala de flexibilizar horarios, traballo a media xornada e teletraballo, pero nada máis sobre tecnoloxía e inclusión. Defende a derogación da lei LGTBI, coa desprotección que suporía.

Por un Mundo máis Xusto

Programa:

https://www.porunmundomasjusto.es/wp-content/uploads/2020/07/ProgramaGalicia2020-PorUnMundoM%C3%A1isXusto.pdf

Análise

 • DEREITO Á AUGA. Sen apenas referencias. Propón potenciar a auga nos espazos públicos
 • SOBERANÍA ENERXÉTICA. Recorte de gasto enerxético e promoción de enerxías alternativas. Sen moito desenvolvemento de propostas
 • SOBERANÍA ALIMENTARIA. Aposta polo consumo responsable. Produción local. Protección de cooperativas e a auto xestión, protexendo ás pequenas e medianas empresas e as explotacións familiares. Alimentación xusta e responsable, e promoción da agroecoloxía. Sen referencia explícita á soberanía alimentaria, nin a pesca artesanal. Promoción do repoboamento rural, con medidas fiscais. Recuperación da cultura do comercio de proximidade e local, respectando o planeta e as súas xentes
 • SOBERANÍA DIXITAL. Aposta por máis transparencia, pero sen concretar. Promocionar o Software libre as actividades da Xunta de Galicia, erradicando a fenda dixital e a accesibilidade a internet en todo o territorio (sen concretar demasiado)
 • RESIDUO CERO. Políticas de reparación de produtos e redución de residuos. Pouca concreción
 • EDUCACIÓN EN TECNOCIENCIA PARA O BEN COMÚN. Promover cultura de paz e non violencia. Redes de apoio a migrantes. Sen referencia explícita a educación en tecnoloxía para o ben común
 • COOPERACIÓN INTERNACIONAL E PAZ. Visión de cidadanía global en todo o programa. Fortalecer control en comercio de armas. Referencia á Axenda 2030. Imposición de condicións máis esixentes ás nosas empresas no exterior nos seus comportamento socio-ambientais.
 • TECNOLOXÍA PARA A INCLUSIÓN. Políticas de coidado digno e inclusión. Sen referencias a tecnoloxías para a inclusión.

EQUO Galicia

Programa: http://equogalicia.org/eleccions-galicia-2020/

Análise

 • DEREITO Á AUGA. Asunto tratado no apartado de “Urbanismo e Vivenda”. Sen mención a unha dotación mínima nin ao Dereito á auga, pero hai un apartado de Renda Básica Universal. Fálase de garantir o acceso básico á auga mediante negociación de tarifas respecto a renda da unidade familiar e ca prohibición de cortes en vivendas habitadas sen previo informe dos Servizos Sociais. Non ferramentas de monitoreo. Non promoción auga de billa. Ao longo do programa deféndese reducir o consumo de auga e protexer este recurso de ser contaminado.
 • SOBERANÍA ENERXÉTICA. Tema tratado en varios puntos do programa, especialmente no “Bloque 1:Economía e Servizos”, e concretamente no apartado de “Enerxía e Sustentabilidade”. Menciónase a soberanía e a democracia enerxética. Plan de rehabilitación enerxética de edificios, especialmente os da Administración; aposta pola solarización e o “passivhaus”. Mobilidade sustentable, descarbonización progresiva do sector. Industria verde, rexeitamento do modelo electro-intensivo. Emprego verde no sector enerxético no sentido amplo (reformas de edificios, sector das eléctricas renovables, distribución da enerxía). Redución da emisión de Gases de Efecto Invernadoiro nun 50% en 4 anos. Decrecemento do consumo de enerxía primaria nun 40% de aquí a 2030. Sector eléctrico 100% renovable para 2030 e de todo o sector enerxético para 2040. Promoción do autoconsumo. Negociación das tarifas segundo a renda da unidade familiar. Abolir os cortes en vivendas habitadas, aínda en situación irregular, sen previo informe dos Servizos Sociais. Loita contra a pobreza enerxética: dotación enerxética mínima de balde e obxectivo de cortes 0 por causas de vulnerabilidade social. Preténdese implantar a Renda Básica Universal. Creación dun ente público supervisor dos sistema enerxético. Apoio das renovables pero tendo en conta o impacto ambiental na zona, por exemplo, proponse que a enerxía eólica reverta con prioridade nas inmediacións dos parques.
 • SOBERANÍA ALIMENTARIA. É importante ao longo de todo o programa a transformación do tecido produtivo mudando a modelos máis sustentables e respectuosos co medio ambiente e as persoas. Claro apoio á economía agraria de pequena escala, de proximidade, extensiva, ecolóxica, sostible, circular. Mención á agroecoloxía en varios puntos. Subapartado específico para a soberanía alimentaria. Promoción do comercio local e o cooperativismo. Férrea defensa da biodiversidade. Intención de levar a cabo un Plan Integral para a Xestión do Monte multidisciplinar, tratando temas como a deseucaliptización, melloras no eido da prevención de incendios, promover a diversificación da economía forestal. Tamén para o sector pesqueiro hai enfoques que tenden á sustentabilidade como é a promoción das técnicas tradicionais e a priorización do comercio de proximidade. Fomento en xeral da actividade económica sustentable no rural e no sector primario dende unha perspectiva renovadora que tenda ó comercio local e á xeración de emprego verde. Relacionase a soberanía alimentaria ca agroecoloxía e a mellora da saúde das persoas a través dunha dieta baseade neses produtos. Promoción de vida no rural a través da mellora dos servizos públicos, a mobilidade, acceso a Internet, xestión de terras sen aproveitar e habilitación de acceso a novas vivendas. Trátase o tema da minaría nun subapartado específico do “Bloque 3: Territorio e Medio Ambiente”. Plans de recuperación de zonas incendiadas, contaminadas e degradadas en xeral. Rexeitamento do fracking
 • SOBERANÍA DIXITAL. Combate contra a fenda dixital, esencialmente no rural e no eido da educación. Tense en conta o concepto de soberanía dixital. Fálase de “estándares abertos”. Faise referencia tamén á soberanía tecnolóxica en alusión ao concepto de “maker” e ás feiras tecnolóxicas. Clara intención de mellorar a conectividade das galegas ao Internet, especialmente en favor do teletraballo, sen concretar mínimo acceso de balde. En canto á reparación de dispositivos electrónicos, trátase de xeito implícito cando se fala de reducir o consumo, das 3R e de acadar o obxectivo de Residuo Cero; e de xeito explícito nun punto escrito en contra da obsolescencia programada. O concepto de transparencia pública trátase de xeito pouco concreto.
 • RESIDUO CERO. Apartado específico para a “Xestión de Residuos”. Trátase moito a estratexia de ciclos económicos curtos, tanto no espazo (comercio de proximidade) como temporal (Reutilización, Reciclaxe, Reparación…) para tender a un modelo de Economía Circular e de Residuo Cero. Esto ten continuidade transversal ao longo de todo o programa. Proponse a substitución do modelo de incineración-vertido e mesmo así o modelo centralizado, é dicir, SOGAMA, por alternativas baseadas na reciclaxe, a compostaxe (valorización de restos orgánicos) e a xestión vencellada aos concellos (descentralización). Hay un punto adicado á problemática da obsolescencia programada. Fálase de reducir o plástico de un solo uso.
 • EDUCACIÓN EN TECNOCIENCIA PARA O BEN COMÚN. No apartado de “Educación e Xuventude” atopamos referencias a: educación ambiental en sentido amplo e transversal así como a creación dunha materia específica sobre o tema, creación de novas materias como son Dereitos Humanos ou Educación para a Paz e a Igualdade, modificar a materia de Tecnoloxía para engadir “criterios comunitarios de desenvolvemento”, fortalecer o vínculo da Universidade cos Centros de Investigación, mellorar a formación crítica das alumnas, promocionar o acceso aberto á produción científica en xeral (sin referencia específica ao coñecemento xerado grazas a fondos públicos), ter en conta e atallar problemáticas socioeconómicas e emocionais na comunidade educativa, incentivo do activismo das persoas xoves, poñer en valor de xeito práctico o papel das Educadoras Sociales. Despois, de xeito espallado e transversal, fálase da inclusión de persoas pertencentes a colectivos vulnerables (ver Bloque 2: Dereitos Sociais) e de visibilizar, facilitar e dignificar os coidados. Sen referencia explícita á educación en Ética da Ciencia e a Tecnoloxía, pero si a maker e a relación co espírito comunitario. É o único partido que inclúe abrir as portas dos Consellos Sociais das Universidades a organizacións da sociedade civil
 • COOPERACIÓN INTERNACIONAL E PAZ. Sen referencia explícita ao orzamento no eido da cooperación ao desenvolvemento. Sen referencia explicita ao apoio institucional ás causas Saharaui e Palestina. Mención ao Sahara Occidental en relación á educación en solidariedade e xustiza global. Non hai un apoio explícito á cooperación ao desenvolvemento nin ás organizacións da sociedade civil internacionalistas. Tampouco hai posicionamiento en contra da exportación militar. Bótase a faltar unha crítica máis explicita ao extractivismo global. Faise escaso o tratamento da cuestión das persoas refuxiadas ou migrantes en situación de risco de exclusión.
 • TECNOLOXÍA PARA A INCLUSIÓN. No “Bloque 2: Dereitos Socias” existe un apartado sobre Diversidade Funcional con referencias á mellora da calidade de vida de persoas con mobilidade e/ou percepción dificultada, sen embargo non hay referencia directa á investigación en tecnoloxía accesible adaptada a elas, ca sutil excepción do punto sobre mobilidade urbana que podería incluír, de xeito especulativo, avances importantes en arquitectura e enxeñaría para o ben vivir destas persoas. As propostas neste eido son máis ben e tipo legal-administrativo. Existe, tamén no Bloque 2, un apartado de Feminismo, no que naturalmente atopamos un apoio firme á igualdade de xénero, e tamén hai referencias ao colectivo LGTBI+. Cabe destacar en positivo un punto sobre diminuír a fenda de xénero tecnolóxica tanto no eido cotiá como no académico. Referencia a a movementos maker.

Boletín Oficial ESFeiro: xullo 2020

CONTIDOS

 • Vida Asociativa
 • Honduras
 • Enlaces de interese
 • E no próximo mes …
 • A ESFrase do mes

VIDA ASOCIATIVA

    O pasado mes de xuño, xa cun progresivo desconfinamento, aínda seguimos facendo os ciberfaladoiros, se ben a partir do que tivo lugar o 4 de xuño, pasan a se os martes alternos ás 20:30, tendo lugar o primeiro no novo horario o día 30 de xuño, no que falamos sobre clases sociais e desigualdade. O vindeiro será o 14 de xullo (ver apartado de “E no próximo mes”). No mes de xuño consolidouse o Grupo de Apoio Mútuo Dixital, que continuou a ter xuntanzas en liña cada xoves ás 22:30, e así seguirá. Estamos a preparar un encontro presencial deste grupo para cacharrear en A Coruña e outro en Santiago, dos que pronto esperamos que teñades novas. Tivemos ocasión de producir un novo episodio do noso podcast ESFRadio, onde, grazas a participación de tres ESFeiras en Honduras, El Salvador e República Dominicana, puidemos coñecer a situación en Centroamérica-Caribe en tempos de COVID 19 e falar con elas sobre o futuro da cooperación.

    Lembramos que a Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, á que pertencemos, puxo en marcha o noso propio servidor de jitsi, que calquera pode usar para videoconferencias. Tamén lembrar as propostas que dende Enxeñería Sen Fronteiras Galicia enviamos aos partidos políticos que se presentan ás eleccións do vindeiro 12 de xullo.


HONDURAS

  O pasado día 10 de xuño tivemos reunión con Raquel, a representante país Honduras de ESF, onde nos informou da situación no país, con previsión de crise económica e alimentaria. Nesta época de choivas se entregarán plántulas de diversas especies para plantar e faranse capacitacións (formacións) a familias labregas dentro do convenio coa AECID. O proxecto de apoio á pesca artesanal coa Xunta de Galicia está paralizado, pendente de readaptar as accións no marco post-COVID19. Estase a preparar unha proposta para obter unha subvención de axuda humanitaria para a zona nesta época complicada que está a vir, con altísimo risco de emerxencia alimentaria. Raquel regresou a Galicia o 19 de xuño, xa que a nivel sanitario non se tiña seguridade (desborde de hospitais, e aínda non se ve que chegara o pico da enfermidade), pero continuan os contactos coas nosas socias locais hondureñas, e con Elmer, o noso secretario técnico en Honduras, que estará traballando dende a casa minimizando as súas saídas. Por outra banda, este mes tivemos a boa nova da concesión dunha nova subvención da Xunta de Galicia, para continuar o programa de soberanía alimentaria e xénero (onde traballaremos con CODDEFFAGOLF, NASMAR e o CEXEF da UDC). A mala nova foi a non concesión dunha nova fase do programa de auga, para o que trataremos de buscar financiación na Agencia Española de Cooperación proximamente.


ENLACES DE INTERESE

Auga

Comunicación para o (como) desenvolvemento

Consumo responsable

Cooperación e ONGD

Educación para o desenvolvemento

Iniciativas

Investigación para o desenvolvemento 

Mundo

Políticas e modelos de desenvolvemento

Sensibilización

Soberanía alimentaria e desenvolvemento rural

Tecnoloxías da Información e Comunicacións (TIC)

Tecnoloxía para o desenvolvemento humano

Voluntariado e Persoas


E NO PRÓXIMO MES …

 • Todos os xoves ás 22:30: encontros virtuais do Grupo de Apoio Mútuo Dixital de ESF
 • 6 de xullo (primeiro sábado de xullo): Día Internacional das Cooperativas
 • 7 de xullo: Día da Conservación do Solo
 • 9 de xullo: Ciber-encontro de ESFeiras polo Mundo, onde falaremos da situación do COVID en diversos países onde traballa xente de ESF e pensaremos no futuro. Será no ciber-bar de ESF (se tes interese podes inscribirte en info[arroba]galicia.isf.es)
 • 14 de xullo: 20:30h. Ciberfaladoiro de ESF sobre “Equilibrio mundo rural-mundo urbano” no ciber-bar de ESF (se tes interese podes inscribirte en info[arroba]galicia.isf.es)
 • 15 de xullo: Día Internacional das Tecnoloxías Apropiadas
 • 19 de xullo: peche do prazo de presentación de traballos ao VII Premio de Enxeñería Solidaria
 • 28 de xullo: 20:30h. Ciberfaladoiro de ESF sobre tema a determinar, no ciber-bar de ESF (se tes interese podes inscribirte en info[arroba]galicia.isf.es)

   Para máis info sobre cursos e eventos en Galicia  consulta a Axenda Solidaria e as formacións da Coordinadora Galega de ONGD (ou subscríbe ao seu boletín quincenal, que conta con ofertas de emprego; formacións e actividades; novidades do sector; convocatorias de bolsas e subvencións; propostas de voluntariado, etc.). Tamén nas nosas redes sociais Facebookinstagram, Twitter ou na nova canle de telegram difundimos eventos de interese externos a ESFGalicia de temas vinculados ao noso traballo.


A ESF-RASE DO MES

““E eu pergunto aos economistas políticos, aos moralistas, se já calcularam o número de indivíduos que é forçoso condenar à miséria, ao trabalho desproporcionado, à desmoralização, à infâmia, à ignorância crapulosa, à desgraça invencível, à penúria absoluta, para produzir um rico”.
Almeida Garrett

ESF Radio. ESFeiras polo Mundo. A situación en Centroamérica-Caribe en tempos de COVID 19

Queremos neste novo programa de ESFRadio acercarnos á situación que se está a vivir en varios países de Centroamérica-Caribe provocada pola pandemia do COVID 19 a través das experiencias diversas en primeira persoa de persoas da base social de Enxeñería Sen Fronteiras. Tamén nos contarán a súa visión de como evolucionará a situación e o papel que debe xogar a cooperación para o desenvolvemento.

Participan:    

 •     Raquel Zolle: é a representante en Honduras de Enxeñería Sen Fronteiras. Leva no país 4 anos, facendo seguemento dos programas que ESF desenvolve no sur do país (zona do Golfo de Fonseca).
 •     Cristina Vidal: atópase na República Dominicana dende outubro de 2019 nunha estadía cunha bolsa de aprendizaxe no eido da cooperación ao desenvolvemento da Xunta de Galicia.
 •     Mireia Carreras: leva en Centroamérica máis de 13 anos, case todo o tempo en El Salvador, excepto un paréntese de 3 anos en Honduras entre 2008 e 2011 cando foi a primeira representante de ESF nese país.

Agradecemos moito que nos achegaran a súa visión do que está a ocorrer nos países onde levan a cabo a súa actividade nesta época tan complicada, para termos un pouquiño máis de consciencia de que, máis que nunca, o que pasa en calquera lugar nos afecta a todas. Precisamente, neste mundo global, non queremos que a cadea teña elos débiles, por iso dende a Cooperación en Galicia estamos usando o eslogan “Ninguén quedará atrás”. É un imperativo ético e moral, de pura xustiza social.

 • Duración: 33min 47seg
 • Idioma: castelán e galego

A continuación o podes escoitar:

Tamén en Spotify

Únete ao noso Grupo de Apoio Mútuo Dixital

Dende que organizaramos o “1º Tele-obradoiro de ESF: como darlle nova vida a vellos ordenadores para uso educativo de nenas e nenos”, xa tivo lugar outro máis e ademais vimos en constituir o que chamamos Grupo de Apoio Mútuo Dixital. É o xeito que se nos ocorreu para darlle continuidade a esta iniciativa, onde colabora xente de ESF e tamén doutros movementos como BricoLabs, así como persoas individuais que se acercan a aportar e a aprender. Calquera persoa, sexa cal sexa o su grao de coñecemento nestes temas informáticos, pode participar. Para empezar a participar é necesario simplemente enviar un mail a info[arroba]galicia.isf.es indicando o desexo de participar no Grupo de Apoio Mútuo Dixital.

Os obxectivos seguen a ser os mesmos que cando fixemos o primeiro tele-obradoiro. Eses ordenadores vellos que temos por casa pódennos ser útiles con esta situación de “escola na casa” (que se pode ademais prolongar no futuro), así que queremos darlles unha nova vida. Con esta actividade queremos:

O xeito de traballo é facer encontros periódicos en liña (normalmente xoves de 22:30 a 23:30) onde compartimos algún consello ou procedemento que nos pode axudar a recuperar algúns destes aparatos que temos por casa, para logo que cada quen na súa casa poida argallar. Nun grupo de telegram ou vía email se pode plantexar calquera dúbida para ir solucionando, ou se non esperar ao seguinte encontro en liña. Esperamos a medio prazo poder facer tamén encontros presenciais en distintos lugares onde sexa necesario.

Aquí se pode ver un video dos que se comparten nas quedadas en liña, neste caso sobre como crear un pendrive cun sistema operativo Lubuntu (de sofware libre e moi lixeiro) que permita facer funcionar unha computadora vella (e mesmo aínda que non teña disco duro!).

Boletín Oficial ESFeiro: xuño 2020

CONTIDOS

 • Vida Asociativa
 • Honduras
 • Enlaces de interese
 • E no próximo mes …
 • A ESFrase do mes

VIDA ASOCIATIVA

    Pouco a poucos imos retomando a “normalidade” aínda que non se poida estar preto de toda xente que queremos. En ESF non paramos quedas, acompañando este proceso, adaptando actividades para seguir avanzando na procura dunha sociedade máis xusta e coidarnos máis.

   Celebramos a nosa Asemblea Federal online, mantendo tamén os espacios informais de encontro e potenciando a soberanía dixital da Federación co noso propio servidor de jitsi, que calquera pode usar.

    Despois dunhas cantas exitosas sesións, continuamos a celebrar cada xoves os Ciberfaladoiros en liña, nos que cada semana proponse unha peli ou documental para comentar, ainda que non é necesario velo para unirse, agardámoste! Por se non puideches estar, deixamos crónicas dalgúns dos ciberfaladoiros, como os das películas Nausicaa del Valle del Viento, A Bicicleta Verde e O neno que domou o vento. Estamos pensando en manter o formato, aínda que dándolle unha pensada á periodicidade (posiblemente quincenal), día da semana e hora. Aquí podes decidir sobre días da semana e hora nos que mellor poderías participar.

   O Diario de Pontevedra fíxose eco de distintas cooperantes que poñen en valor o traballo da cooperación galega en distintos países nesta época do coronavirus, entre elas a nosa Raquel en Honduras e a histórica ESFeira Alicia. Máis que nunca #CooperaSI, neste mundo global #NinguénQuedaráAtrás.

    O 27 de maio organizamos un tele-obradoiro para darlle nova vida a eses ordenadores velliños que tes por casa. Enfocouse sobre todo a quen tendes nenos e nenas que teñan clases e/ou deberes usando a Internet. Agora esperamos ter continuidade con esta actividade, coa creación dun Grupo de Apoio Mútuo Dixital, no que calquera se pode inscribir en info[arroba]galicia.isf.es

    Alegrounos moito ver a presentación do traballo académico de desenvolvemento do caudalímetro de baixo custo na Escola de Telecomunicación da Uvigo, acadando ademais un premio. Aquí se pode ver detalles do aparello, que esperamos probar en Honduras.

   Tamén queremos remarcar que o venres 5 de xuño, día do medio ambiente, ESF presentou as súas propostas políticas para os partidos concurrentes as Eleccións Galegas do 12 de xullo 2020.


HONDURAS

    Durante o mes de maio seguiu a corentena estrita en Honduras pola Crise Sanitaria do Covid19. Neste mes, permitíase saír ás persoas a realizar xestións 1 día cada 14 días, equipadas con máscara obrigatoria, e mantendo distancias mínimas de 2 metros.

    Debido ao obrigado traballo domiciliar, durante o mes de maio estivemos a nos dedicar en maior intensidade a tres cuestións: avanzar nas xustificacións das subvencións dos proxectos financiados por Xunta de Galicia en 2018-2019 e do Convenio Aecid 2018-2022, avanzar en adaptacións dos proxectos en execución e proxectos recentemente formulados á convocatoria de Xunta de Galicia 2020-21, e aumentar as capacitacións e reunións de coordinación vía telemática.

    Reformulacións: redefinimos accións nos proxectos, orientándoas a solucionar problemas emerxentes derivados da crise COvid19, como a esperada crise alimentaria. Algunhas accións dos proxectos en marcha vanse a orientar máis a fomentar o cultivo de hortos familiares e mellorar sementes de grans básicos, por exemplo.

    Coordinación co resto de axentes da cooperación española, tanto gobernamentais, como ONGDs. Reunións quinquenales con todos os axentes da cooperación española en sesións de intercambio e formativas. Por outra banda, a través da Coordinadora de ONGDs Españolas en Honduras, tamén nos coordinamos para formacións online e diversas actividades en común. Colaborouse igualmente no nivel que corresponde como socia da Congdeh nas decisións para a preparación do próximo taller sobre elaboración de máscaras de tea con peto para filtro.

    En canto a actores hondureños, mantivemos o contacto coas copartes nas xestións en marcha, facilitando información respecto diso das recomendacións de prevención ante Covid19. Mantívose así mesmo a participación nas reunións da Mesa SAN (seguridade alimentaria e nutricional) da Rexión 13 – Golfo de Fonseca, e na Mesa de Coordinación (de axentes de cooperación), da Rexión 13. Na mesa SAN, no marco do convenio, está a darse apoio á organización dun webinar sobre Hortos Urbanos como alternativa para a obtención de alimentos saudables en tempos de corentena, que se prevé realizar a mediados do mes de Xuño. Realizouse un pequeno inventario de tipo de hortos urbanos que se dan en diferentes partes do mundo, e estase participando nas reunións de coordinación.

    Continuamos en maio coa coordinación entre unha experiencia galega de deseño de respiradores para o Covid19 con expertos da UNAH e da US (Salvador). Aínda que en maio retardouse a iniciativa, estancada pola dificultade de compra de sensores de osíxeno e sensores diferenciais de presión de aire no  mercado internacional.


ENLACES DE INTERESE

Auga

Comunicación para o (como) desenvolvemento

Consumo responsable

Cooperación e ONGD

Educación para o desenvolvemento

Iniciativas

Investigación para o desenvolvemento 

Mundo

Políticas e modelos de desenvolvemento

Sensibilización

Soberanía alimentaria e desenvolvemento rural

Tecnoloxías da Información e Comunicacións (TIC)

Tecnoloxía para o desenvolvemento humano

Voluntariado e Persoas


E NO PRÓXIMO MES …

   Para máis info sobre cursos e eventos en Galicia  consulta a Axenda Solidaria e as formacións da Coordinadora Galega de ONGD (ou subscríbe ao seu boletín quincenal, que conta con ofertas de emprego; formacións e actividades; novidades do sector; convocatorias de bolsas e subvencións; propostas de voluntariado, etc.). Tamén nas nosas redes sociais Facebook instagram, Twitter ou na nova canle de telegram difundimos eventos de interese externos a ESFGalicia de temas vinculados ao noso traballo. 
Volver


A ESF-RASE DO MES

Se  o  sistema  de  valores  da  sociedade  biotecnolóxica do futuro baséase nos principios do humanismo avanzado, continuaremos pensando que o que de verdade importa é facer felices aos demais. A felicidade non nos virá pola vía da tecnoloxía aplicada ao  ser  humano,  senón  por  entender  que  a  lei universal que nos rexe é a lei do amor

Albert Cortina

Eleccións Galegas 2020: as propostas de ESF aos partidos

Dende Enxeñería Sen Fronteiras Galicia fixemos chegar aos partidos unha serie de propostas no eido da Tecnoloxía para os Dereitos Humanos e o Ben Común.

En 2020 cumprimos 27 anos de traballo en Galicia, e pola nosa condición de asociación experta en servizos básicos e tecnoloxía para os dereitos humanos, ese traballo se desenvolveu tanto en Galicia como en diversos países do mundo (actualmente en Honduras). Iso danos unha visión global dos problemas e causas da pobreza e desigualdade, e das posibilidades de actuar dende o local para acabar con elas. Esta visión de cidadanía global e de activismo tecnolóxico é a que queremos poñer ao servizo das organizacións políticas concorrentes ao proceso electoral galego neste ano tan complicado. Máis que nunca, somos conscientes de que a sociedade global é un sistema, e non queremos que haxa elos débiles na cadea, nin en Galicia nin en outros lugares. E non o queremos tanto por unha razón ética e moral, como por outra máis pragmática de pura sustentabilidade socio-ambiental no único planeta que temos para vivir.

A continuación, presentamos as propostas en 8 piares básicos do noso traballo:

 1. Dereito á auga
 2. Dereito á enerxía: novo modelo enerxético
 3. Dereito á alimentación: soberanía alimentaria, desenvolvemento endóxeno e proximidade
 4. Dereito á información e a comunicación: soberanía dixital e transparencia radical
 5. Xestión de residuos: residuo cero
 6. Educación e tecno-ciencia para o ben común
 7. Outras realidades no mundo. Cooperación ao desenvolvemento no mundo post Covid 19
 8. Tecnoloxía para a inclusión

Aquí as tendes!!

Crónica do Cineforum: La Bicicleta Verde

Xa en proceso de desconfinamento, o ciberfaladoiro do xoves 21 de maio tratou sobre unha película nun contexto moi complicado e duro. Hai moita crítica pola dependencia na mobilidade como paralelismo da falta de liberdade das mulleres en Arabia Saudí (chófer para que leven á nai, con xente mesmo “borde”). Probablemente a bicicleta sexa parte central desta simboloxía vinculada a un futuro distinto para as máis novas.

Trátase da primeira película que fai unha muller en Arabia Saudí, o cal tivo moitísima importancia, facendo un cine con outra mirada (tamén é tecnoloxía para o desenvolvemento humano unha bicicleta que é moito máis que un simple aparello de transporte limpo).

Falamos tamén de como a nai evoluciona durante a película. Como está a buscar a felicidade do marido por enriba de todo, e logo el quere casar con outra. Ao principio non quere que ande en bici a filla. Ao final quere o mellor para a súa filla, e quizáis se contaxie coa súa determinación.

Ao final visibilízase unha inxustiza. O esforzo da nena non ía obter premio polo contexto inxusto. Desmonta o mito de facerse a si mesmo. É unha rapaza moi decidida e non permite que ninguén lle poña cortapisas e lle diga que non pode facer algo se o ve inxusto. É como unha guerra continua porque todo o mundo lle nega oportunidades, que teña os gustos que quera. Pero ao final nin así podía saír victoriosa cos seus propios medios. Pero ás veces polo mero feito de buscar a xustiza, se vai transformando o entorno e as persoas que nos rodean. Por iso soe merecer a pena, aínda que neste caso, como producto cinematográfico, quixera deixar ese regusto de boismo.

Chamounos a atención o pouco compañerismo, non hai moito apoio, mesmo coas nenas. Nótase moita represión (cousas que son pecado…), e entón as nenas facían o que non lles permitían facer. Atopamos a película moi motivadora para as rapazas de súa idade. É moi importante esa idade de transición para reforzar a seguridade das nenas. O buenismo do final é bo para animar. É educativo tamén para pais e nais, porque contaxia actitude.

O tema do que dirán tamén influiu moito na nosa cultura e de que as mulleres non puideran facer certas cousas (saiu a lembranza de refráns de cando estaba mal visto que até as mulleres puideran asubiar).

Por último, non deixamos de notar que o neno tampouco está moi dacordo coa súa cultura, de terse que casar con alguén obligado. El admira á protagonista, gústalle a súa liberdade. É un amigo moi incondicional. A masculinidade alternativa adivínase nesa actitude, pero ao no formar parte da minoría máis oprimida é máis complicado que se manifeste.

Ciberfaladoiros de ESF. Cineforum: Nausicaa del Valle del Viento

O pasado xoves a reunión no ciberbar de ESF tratou dunha película cunha estética preciosa. Pareceunos curioso que a protagonista fora unha rapaza estilo super-guerreira que opta polo diálogo. Gimbli xa optaba por personaxes femeninos fortes nos 80. Pero comentouse que xa había outras series daquela con mulleres protagonistas normalizadas (en Dragóns e Mazmorras, Pipi Calzaslargas, Bruja Avería, …). Houbo a reflexión de que posiblemente coa entrada de Tele5 con mamachichos e cousas similares se volveu atrás, volvendo á cosificación das mulleres. De feito, as princesas Disney da época estaba a anos luz do que nos presenta esta película. Quizais ese afán de buscar diálogo tralo arrebato inicial de loita trala morte do pai ten certo cheiro a buenismo. Desa relación co pai falamos tamén, xa que da a sensación de que o afecto e de “princesa de papá” que lle da o pai tamén lle transmite a Nausicaa esa seguridade interior que lle leva a arriscarse polo que cree, quizais menos habitual na educación das nenas. Chamounos a atención o “duelo express” que pasa Nausicaa trala morte do seu pai. Quizais a responsabilidade que recae sobre ela non lle deixa moito máis tempo para o duelo…

Ao final en realidade a película parece un enfrontamento natureza vs humanidade, como se esta última deixara de ser parte do resto de ecosistema, aínda que ao principio se presenta o Bosque de Putrefacción precisamente como algo “fora da natureza” que amenaza aos ecosistemas coñecidos.

Tivemos até debate sobre se o feito de ser princesa é relevante ou non na película. Había quen pensaba que non sería nin necesario asignarlle ese posto. Outra xente pensaba que, neste caso, o feito de ser princesa (ou que seu pai fora o rei) obedecía máis a algo baseado no “coidado” da xente e sentirse responsable. Pero tamén había quen botaba de menos máis normalidade en personaxes fortes para mulleres sen ter que ter que ter outros méritos para “subirlle o nivel” (como facela princesa).

Falouse de que en Japón ten moita importancia a racionalidade, explicando todo tamén nas producións audiovisuais (sobre todo nas máis antigas), mesmo o que sinten as personaxes, e deixan pouco á intuición e a captar a sensibilidade. Quizais sexa tamén parte da cultura tan formal que hai aló. Na parte da ecoloxía tamén ocorre iso. É un mundo como moi ben atado, con moitos detallles que reforzan unha lóxica racional moi forte. Seica é unha parte da propia cultura do estudo Ghibli, da que esta película foi precursora.

Amosa como a natureza ten o seu equilibrio, non hai “ecosistemas asquerosos”. A nena ten unha alma pura e detecta iso, por iso ten curiosidade en saber algo máis dese Bosque de Putrefacción, e o defende (tamén porque adivina que formamos parte de todo eso). Pode ser que pola súa racionalidade e formalidade incluso na cultura xaponesa mesmo lles impresione máis todos eses insectos xigantes e ecosistemas “asquerosillos” (que soen tocar bastante). Houbo a quen lle deu certa lembranza a Dune (polos gusanos xigantes que eran claves tamén no ecosistema), e a O Xogo de Ender (sobre todo nos libros segundo e terceiro da saga), pola empatía con seres a priori extranos e odiosos, pero claves en equilibrio do ecosistemas (e posiblemente tocando algo o tema do anti-especismo e o dereito moral dos seres a vivir). Non puidemos deixar de mencionar a situación actual co Covid, pola perda de biodiversidade e desequilibrios ecosistémicos dos cais o noso sistema depredador é responsable (e as mascarillas que teñen que levar). Ademais tamén houbo que chamou a atención sobre a “reanclaxe” da película na Terra, por se nos esqueceramos de onde se desenvolvía, cando fala da estrela Sirio.

Na película tamén se pode adiviñar unha mensaxe pro-científica, que parecía que podería reencarnar o mestre Yupa, pero ao final resultou ser a nena a verdadeira científica, coa súa “parcela piloto” de sementes do bosque da putrefación e a súa curiosidade innata e o non dar nada por certo (por exemplo, o gran dogma de “o bosque de putrefacción é malo”).

Tamén fíxonos reflexionar sobre o problema de ter armas de destrucción masiva (o cal na película se visibilizaba co Deus da Guerra), como ocorre coa Estrela da Morte en Star Wars, posiblemente moi influida pola época da película (1984) polas bombas nucleares e a escalada da Guerra Fría. Respecto disto, tamén pode advertirse unha crítica a ese “quen a ten máis grande” que se respiraba na Guerra Fría coa teoría da Destrución Mutua Asegurada. Nesta época hai moitos símbolos e referencias culturais pop e esta carreira e de que debía tocar ao seu fin (exemplos musicais como 99 Luftballoon), e o antimilitarismo está tamén presente noutras obras do estudo Ghibli. Esa escalada de violencia fai que chegue un momento que nin con toda a boa vontade se pode deter, a non ser que xurda unha figura de mesías, salvadora de TODO o mundo cunha sorte de ascensión e todo que se visibiliza na película). Ese liderado de ter que sacrificarse por salvar a todo chega ao culmen na escea onde os ohm lle pasan por riba a ela e a cría.

E a tí, que che suscitou esta película? Déixao nos comentarios se queres!

Lanzamos un servicio de videoconferencia libre, seguro y responsable

Desde Ingeniería Sin Fronteras ofrecemos un servicio de videoconferencia alternativo a los ofrecidos por las multinacionales. Se trata de un servicio seguro, basado en software libre y gratuito, que creemos necesario por el fuerte auge de las comunicaciones online durante los últimos meses y las dudas surgidas en torno a aplicaciones como Zoom.

En los últimos días hemos puesto a disposición de la sociedad un servicio de videoconferencia, equivalente a otros servicios comerciales de uso generalizado como son Zoom, Skype o Hangouts. Este servidor esta disponible para el uso de colectivos sociales, asociaciones, o particulares que necesiten comunicarse a distancia o por motivos del actual confinamiento.

El acceso a la herramienta se realiza a través de este enlace desde cualquier navegador. En dispositivos móviles, es posible además acceder desde la app que podéis descargar en esta web o en los repositorios disponibles para Android o iOS. Aunque el uso del servicio es muy intuitivo, hemos publicado además un manual de uso.

Nuestro objetivo es proporcionar un servidor confiable y seguro para la realización de reuniones, charlas y conferencias, que suponga una alternativa a los servicios de grandes empresas en los que en los que nuestros datos son tratados como mercancía y utilizados para el beneficio económico. Para alcanzar estos objetivos hemos hecho una apuesta por tecnologías y comunicaciones libres, así como por la descentralización de servicios, continuando nuestra apuesta por la soberanía tecnológica.

El servicio que ofrecemos se basa en el software Jitsi Meet, parte de un ecosistema de aplicaciones de videoconferencia bajo la licencia libre Apache 2.0. Esto implica que el software puede usarse para cualquier propósito, distribuirse, modificarse, y distribuir las versiones modificadas. Y es lo que hace posible que en ISF hayamos podido instalarlo en nuestros servidores y ofrecer este servicio.

Puedes confiar en este servicio en la medida en que confíes en ISF, pues el servicio es operado y mantenido por nuestro Grupo de Sistemas de Información (GSI) y nuestro socio tecnológico Freedom for Knowledge and Technology (F4KT). Además, al estar el código fuente publicado y ser auditable, esta garantizado que no incluye ninguna puerta trasera intencionada, convirtiéndolo en una de las opciones más seguras en la actualidad. Por nuestra parte, adquirimos el compromiso de que retendremos la mínima información sobre quienes usen el servicio y por el mínimo tiempo disponible. Lo único que se almacena es la dirección IP de quien se conecta con propósitos de mantenimiento del servicio . En ningún caso esta información se almacena más de quince días, y solo es accesible para el grupo de GSI y F4KT. Todo ello se recoge en nuestra Politica de privacidad.

El uso de la herramienta es gratuito aunque si queréis contribuir al mantenimiento de la misma podéis haceros simpatizantes de nuestra federación de asociaciones para que podamos seguir trabajando y ofreciendo estos servicios, a través de la sección Participa de nuestra web.