Entradas

Xornadas “Galicia en Seca”. Causas, efectos e solucións da seca en Galicia

DATA E LUGAR
Xoves 21 de decembro de 9:30 a 14:30. Escola Técnica Superior de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos. A Coruña.
OBXECTIVO:
Poñer en claro cais son as problemáticas que teñen que ver coa seca, como elemento condicionante no Dereito Humano á Auga en todo o mundo e, desgraciadamente, tamén en Galicia nos últimos meses. Determinar en que medida os problemas relacionados coa seca veñen dados por unha mala xestión e/ou por outras causas máis externas (cambio climático). Pretendemos abordar o problema de xeito interdisciplinar, dende un punto de vista técnico, pero servindo de ponte entre a sociedade civil e este ámbito máis técnico. Tratamos de traer a persoas que teñan algo que dicir sobre o tema de seca (tanto por ser afectadas directas como por ter estudado causas, efectos ou solucións á mesma). 
PÚBLICO AO QUE SE DIRIXE
Persoas de concellos (técnicos e políticos), que en última instancia teñen que asegurar o acceso. Persoas de xuntas de auga rurais ou asociacións de veciñxs especialmente afectadas, que teñan este espazo para interactuar con expertas, expoñer dúbidas e necesidades. Estudantes da Escola de Camiños e do resto do campus da UDC. Sociedade civil en xeral. ENTRADA LIBRE.
PROGRAMA
9:30 PRESENTACIÓN E BENVIDA
  • Ignasi Colominas. Director da Escola Técnica Superior de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos da Universidade da Coruña
  • Miño Guerreiro. Presidente de Enxeñería Sen Fronteiras Galicia
10-12 PALESTRA SOBRE CAUSAS E SOLUCIÓNS
  • Cambio climáticoJuan Añel. Investigador e docente da Universidade de Vigo
  • Índices de seca, técnicas de avaliación e aplicación a un proxecto concreto. Manuel Álvarez. Investigador colaborador do GEAMA
  • As administracións públicas na xestión da auga en Galicia. Laura Fernández. Persoal técnico de planificación hidrolóxica de Aguas de Galicia
  • Participación, transparencia e boa gobernanza na xestión da auga. Miño Guerreiro. Presidente de Enxeñería Sen Fronteiras Galicia

MODERA: Juan Domingo Quintela. Enxeñería Sen Fronteiras Galicia

12-12:30 DESCANSO. Café e auga (de xerra)
12:30- 14:30 PALESTRA SOBRE EFECTOS E MEDIDAS PALIATIVAS
  • O acceso á auga no rural. Rafael Carrera. Presidente de COXAPO
  • Escaseza de auga na área urbana. María García. Concelleira de medio ambiente e mobilidade sostible do Concello da Coruña
  • Ecosistemas e seca. Verónica Torrijos.  ADEGA
  • Vivir con 50 l de auga ao día? Veremos un video facilitado polo periodista David Pou, autor desta experiencia

MODERA: Cristina Sesto. Enxeñería Sen Fronteiras Galicia

14:45 PETISCOS
Máis información. Daniel Vila ou Miño Guerreiro (881011479). info@galicia.isf.es