VINDE XA. VENID YA

Enxeñería Sen Fronteiras apoia a campaña Venid Ya a prol da acollida a persoas refuxiadas

  • 1.499 reasentadas de Turquía, Líbano ou Grecia que teñen que chegar antes do 20 de julio de 2017.
  • 15.888 reubicadas de Italia ou Grecia que teñen que chegar antes do 26 de setembro de 2017.

A pesar das campañas, mobilizacións e do respaldo dunha grande parte da cidadanía, o Goberno español non está a cumprir os seus compromisos e en maio de 2017 só acollera a un 7,5% das persoas refuxiadas.

Esiximos que se respecte o Dereito Internacional, os Dereitos Humanos e os compromisos asumidos. Un xeito de esixilo é mediante un contador de tempo con conta atrás que amosa os días, horas, minutos e segundos que quedan até a data final do 26 de setembro.

De mangos, pedras e paneis solares

Resulta que as rapazas e rapaces tiran pedras aos mangos para que caian cando están verdes (están riquísimos pelados con sal e limón) e hai un mango perto da instalación de bombeo solar que se fixo en Varsovia (a 15 metros ou así)… e sí, unha pedra foi parar aos paneis… e sí, rompeu un dos paneis. A xente da comunidade viu que baixaba a potencia de bombeo… e as rapazas/ces confesaron, pobriños… A empresa que o instalou vaino cambiar, nun bo xesto cara a poboación.

Vai haber que instalar un cartel “non tirar pedras ós mangos verdes preto dos paneis”