Concellos e Deputacións poñendo a tecnoloxía ao servizo das persoas e do desenvolvemento sustentable

Enxeñería Sen Fronteiras Galicia é unha asociación que leva 25 anos traballando para que os avances da ciencia a a tecnoloxía se poñan ao servizo do ben común, sen exclusións. Isto o facemos a través do activismo do voluntariado da asociación e o apoio financeiro de moitas persoas e institucións públicas, organizando campañas e formacións sobre distintas áreas onde a tecnoloxía ten moito que aportar para asegurar o cumplimento dos dereitos humanos, e tamén acompañando procesos de desenvolvemento noutros países (actualmente, Honduras), onde tendemos pontes entre a sociedade civil galega (a nosa base social) coa sociedade civil dos países de traballo.

Esta vocación de traballar a prol dos Dereitos Humanos, dende Galicia pero pensando nos impactos e benestar globais, cremos que nos da elementos de reflexión e propostas moi axeitadas para a acción da administración pública local no eido de poñer a tecnoloxía ao servizo das persoas. Queremos compartir convosco, de cara ás vindeiras eleccións municipais, unhas propostas concretas nesta liña, e aproveitando a importancia da acción local na consecución da vixente axenda de 2030 de Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable, clasificándoas polo seu aporte aos distintos obxectivos. Esperamos que, tanto no caso de chegardes a poder exercer acción de goberno como á hora de traballar dende a oposición, as teñades en conta.

Aquí>>> se poden descargar as propostas (ignorade advertencias de seguridade).

Contacto para calquera aclaración, dúbida ou o que desexedes:

2 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.