Promover a tecnoloxía para o ben común nas universidades públicas galegas. Ese sería o obxectivo do programa, no que ESF leva traballando dende a súa fundación xa no 1993.

O concepto de “Tecnoloxía para o Desenvolvemento Humano” (ou para o ben común e a emancipación, como vimos denominándoo ultimamente), parte de cuestionar o uso histórico da tecnoloxía e apostar por unha tecnoloxía participativa e non excluínte que permita lograr a equidade e a xustiza social cun enfoque de ben común. Esta ferramenta comprende os coñecementos, mecanismos e estratexias que fan que certas solucións técnicas potencien a calidade de vida das persoas de xeito inclusivo. Para isto é necesario entender a tecnoloxía non coma un fin en si mesmo, senón coma un medio, e dentro dun contexto social, económico e cultural (contexto que simultaneamente pode determinar o propio uso da tecnoloxía para a súa supervivencia, de aí que a TpDH sexa unha aproximación crítica e supere ao concepto de tecnoloxía apropiada).

Con este programa quérese impulsar o concepto de tecnoloxía para o ben común na docencia, investigación e activismo da comunidade educativo universitaria galega de base tecnolóxica.

Para conseguir este obxectivo, na actualidade o programa se apoia na colaboración coa rede creada en 2019 de profesorado técnico universitario Artigo9Tech, da que ESF foi impulsora e forma parte. É un xeito de que a propia comunidade universitaria sexa protagonista para impulsar este enfoque da tecnoloxía.

Hai dúas grandes liñas de traballo segundo o grupo de persoas da comunidade universitaria destinatarias ou protagonistas:

  • Liña de traballo co alumnado
  • Liña de traballo con PDI/PAS

Liña alumnado

Dende sempre, hai un interese de ESF en promover un alumnado crítico e mobilizado, que poida participar máis aló das accións académicas formais e se involucre dende a súa época universitaria na transformación social, xa sexa a través do voluntariado e activismo en ESF ou noutras organizacións, pero sempre cun enfoque de voluntariado transformador (no que o voluntariado e partícipe do deseño e desenvolvemento das accións, que non son meramente asistencialistas). Se se consegue alumnado implicado e sensibilizado coa cidadanía global e o ben común, no seu día a día futuro (tanto persoal como profesional) tamén poderán ser axentes de transformación interiorizan eses valores nalgunha medida.

Actividades propostas nesta liña

  • Faladoiros e cursos de distinta duración e temática (sempre vinculada a distintos sectores da tecnoloxía) nas escolas e facultades (sobre todo as técnicas) das universidades públicas galegas
  • Actividades “Fora da aula!” para impulsar accións que unan actividades docentes con servizo social,
  • Apoio ao programa de coñecemento da realidade de ESF
  • Premio Enxeñería Solidaria
  • Impulsar a convocatoria de bolsas de matrícula dende as universidades, para alumnado de países prioritarios para a cooperación galega

Liña PDI/PAS

Hai moitas razóns polas que nos parece clave o traballo con PDI e PAS neste programa. Imos destacar 3:

  • Pola súa acción institucional para incluír nas prácticas docentes e de administración da universidade ese enfoque de cidadanía global
  • Pola compoñente investigadora que desenvolve o PDI e a importancia de que poidan enfocala cara a tecnoloxía para o ben común
  • Por ser multiplicadoras cara o alumnado de coñecementos, habilidades e actitudes que poden fortalecer e poñer o foco nos dereitos humanos e o ben común

Actividades propostas nesta liña

Comentar, por último, que se levantou en 2021-2022 un estudo de liña de base para ver en que medida ese enfoque alternativo da tecnoloxía para o ben común e os dereitos humanos era coñecida na comunidade universitaria e que acollida tiña. Aquí se pode ver.